انگلیسی
چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مسعود رئوفی                 عضو هیأت علمی      

مرتبه علمی:                      مربی 

پست الکترونیکی :              m.raoufi@iaushab.ac.ir

رشته تخصصی  :                سازه - زلزله

مقالات ژورنال

مقالات ژورنالی :

1.      Naghipour, M. and Raoufi, M., (1998), Estimation of hydrodynamic forces on the cylindrical smooth piles of jaket structures to random waves and currents, Proceeding of 3rd international conference on coasts, ports & marine structures ICOPMAS3, Vol. 2 pp. 84-103, Amirkabir Technical University, Tehran (Farsi).

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.