انگلیسی
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مسعود رئوفی                 عضو هیأت علمی      

مرتبه علمی:                      مربی 

پست الکترونیکی :              m.raoufi@iaushab.ac.ir

رشته تخصصی  :                سازه - زلزله

دروس آموزشی

دروس آموزشی

 

نام درس

 مقطع تحصیلی

استاتیک

کارشناسی

دینامیک

کارشناسی

مقاومت مصالح 1

کارشناسی

مقاومت مصالح 2

کارشناسی

تحلیل سازه ها1

کارشناسی

تحلیل سازه ها 2

کارشناسی

سازه های بتن آرمه 1

کارشناسی

سازه های بتن آرمه 2

کارشناسی

بارگذاری

کارشناسی

زبان تخصصی

کارشناسی

نرم افزارهای تخصصی عمران

کارشناسی

بهسازی لرزه ای سازه ها

کارشناس ارشد

طراحی لرزه ای سازه های بتن آرمه و فولادی

کارشناس ارشد

طراحی ساختمانها در برابر زلزله

کارشناس ارشد

طراحی سازه های ویژه در برابر زلزله

کارشناس ارشد

تحلیل ریسک

کارشناس ارشد

تئوری ورق و پوسته ها

کارشناس ارشد

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی

کارشناسی ارشد

ارتعاشات  تصادفی

کارشناس ارشد

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.