انگلیسی
چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مسعود رئوفی                 عضو هیأت علمی      

مرتبه علمی:                      مربی 

پست الکترونیکی :              m.raoufi@iaushab.ac.ir

رشته تخصصی  :                سازه - زلزله

تحقیق و پژوهش

طرحهای پژوهشی :

 طرحهای پژوهشی انجام شده :

·         بررسی قابلیت الیاف پلی پروپیلین بر ضربه پذیری اعضای بتنی   1387

·         : بررسی قابلیت نانو ذرات سیلیس بر افزایش مقاومت فشاری سازه های بتنی 1393

·          

پژوهشی  در دست انجام  :

·         تحقیق بر روی ساخت دستگاه میز لرزه با مقیاس  کوچک جهت مدلسازی رفتار لرزه ای سازه های فولادی

 

 

زمینه های مورد علاقه جهت پژوهش :

Ø       بررسی قابلیت نانو ذرات در افزایش مقاومت و کارآیی و نیز دوام سازه های بتنی

Ø           بررسی  لرزه ای سازه های مختلف بتن مسلح و فولادی  بر اساس سطح عملکرد

Ø           بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای موجود با روشهای نوین

Ø           جداسازی لرزه ای پایه و بهبود رفتار عملکرد لرزه ای سیستمهای مهندسی با جداسازی پایه اصطکاکی

Ø           بررسی اثرات میانقاب بر رفتار لرزه ای سازه های بتن مسلح و فولادی

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.