انگلیسی
چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مسعود رئوفی                 عضو هیأت علمی      

مرتبه علمی:                      مربی 

پست الکترونیکی :              m.raoufi@iaushab.ac.ir

رشته تخصصی  :                سازه - زلزله

درس طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد

بسم الله الرحمن الرحیم

تمرین 1

انجام مدلسازی و تحلیل و طراحی یک قاب دو بعدی فلزی و بتنی سه طبقه و دو دهانه

دهانه برابر 4 متر ، ارتفاع طبقات 3.4 متر

دهانه بارگیر 6 متر

بار مرده در واحد سطح 700 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده  300 کیلوگرم بر متر مربع  

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.