انگلیسی
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مسعود رئوفی                 عضو هیأت علمی      

مرتبه علمی:                      مربی 

پست الکترونیکی :              m.raoufi@iaushab.ac.ir

رشته تخصصی  :                سازه - زلزله

درس طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس سطح عملکرد

تمرین 1

 

انجام مدلسازی و تحلیل و طراحی یک قاب دو بعدی فلزی و بتنی سه طبقه و دو  دهانه

دهانه برابر 7 متر ، ارتفاع طبقات 4 متر

دهانه بارگیر 8 متر

بار مرده در واحد سطح 800 کیلوگرم بر متر مربع

 

بار زنده  300 کیلوگرم بر متر مربع   

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.