انگلیسی
يکشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٦
ورود به سایت شخصی

مسعود رئوفی                 عضو هیأت علمی      

مرتبه علمی:                      مربی 

پست الکترونیکی :              m.raoufi@iaushab.ac.ir

رشته تخصصی  :                سازه - زلزله

درس دینامیک سازه ها
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.