انگلیسی
چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مسعود رئوفی                 عضو هیأت علمی      

مرتبه علمی:                      مربی 

پست الکترونیکی :              m.raoufi@iaushab.ac.ir

رشته تخصصی  :                سازه - زلزله

مختص دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و احد شبستر

بسم الله الرحمن الرحیم

تمرین 1 ( کلاس با مشخصه 10315 و 10319 )

انجام مدلسازی و تحلیل و طراحی یک قاب دو بعدی فلزی و بتنی سه طبقه و دو دهانه

دهانه برابر 4 متر ، ارتفاع طبقات 3.4 متر

دهانه بارگیر 6 متر

بار مرده در واحد سطح 700 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده  300 کیلوگرم بر متر مربع  

 

تمرین 1 ( کلاس با مشخصه 15411 و 15425)

انجام مدلسازی و تحلیل و طراحی یک قاب دو بعدی فلزی و بتنی دو طبقه و سه دهانه

دهانه برابر 5 متر ، ارتفاع طبقات 3.4 متر

دهانه بارگیر 8 متر

بار مرده در واحد سطح 800 کیلوگرم بر متر مربع

 

بار زنده  200 کیلوگرم بر متر مربع   

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.