انگلیسی
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مسعود رئوفی                 عضو هیأت علمی      

مرتبه علمی:                      مربی 

پست الکترونیکی :              m.raoufi@iaushab.ac.ir

رشته تخصصی  :                سازه - زلزله

منابع و مطالب درس طراحی لرزه ای و بهسازی لرزه ای (بر اساس سطح عملکرد)
   دانلود : Seismic_Design_Tall_Buildings.pdf           حجم فایل 5009 KB
   دانلود : chap2.pdf           حجم فایل 2218 KB
   دانلود : chap1.pdf           حجم فایل 3395 KB
   دانلود : ATC-76-3_TB1_NIST_GCR_8-917-1.pdf           حجم فایل 1432 KB
   دانلود : Code360_r1.pdf           حجم فایل 5402 KB
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.