انگلیسی
چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مسعود رئوفی                 عضو هیأت علمی      

مرتبه علمی:                      مربی 

پست الکترونیکی :              m.raoufi@iaushab.ac.ir

رشته تخصصی  :                سازه - زلزله

تمرینات در خارج از کلاس

تمرین جلسه مورخ 94/1/18

فایل حاوی سوالات در قسمت زیرین همین صفحه آورده شده است. بهترین زمان تحویل حل تمرین مورخ  94/1/25  است. در صورت تأخیر بمدت 7 روز 50% تا 14 روز بمیزان 25% از کل نمره مربوطه تعلق خواهد گرفت

موفق باشید. رئوفی - 94/1/20

تمرین جلسه مورخ 94/1/25

فایل حاوی سوالات در قسمت زیرین همین صفحه آورده شده است. بهترین زمان تحویل حل تمرین مورخ  94/1/25  است. در صورت تأخیر بمدت 7 روز 50% و تا 14 روز بمیزان 25% از کل نمره مربوطه تعلق خواهد گرفت

 

موفق باشید. رئوفی - 94/1/27
امتیازدهی
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.