انگلیسی
چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مسعود رئوفی                 عضو هیأت علمی      

مرتبه علمی:                      مربی 

پست الکترونیکی :              m.raoufi@iaushab.ac.ir

رشته تخصصی  :                سازه - زلزله

Home

با سلام و عرض خوش آمد گویی به شما دانشجوی ارجمند

دانشجویان گرامی برای مشاهده مطالب و منابع درسی و مندرجات مربوط به دروس مربوطه به بخش ارتباط با دانشجویان ( الف: مقطع کارشناسی ارشد ب: مقطع کارشناسی) مراجعه فرمائید .

                                                                           با آرزوی توفیق روز افزون برای شما دانشجویان گرامی- رئوفی

و اما سخن روز  : 

بهترین هدیه برای دوستان، صداقت و وفای به عهد و پیمان می باشد . دوری از دروغ و خودخواهی مایه دوام رفاقت و استحکام پیوند ها است.

 .The Best Gift For Our Friends is being Honest  and Keeping Promise.  Avoiding from Lie and Selfishness  Cause Durability of Our Relations.

smiley

 

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.